برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 تکثیر و پرورش زالوی طبی
1399-12-11 16:00-20:00
دانشگاه تهران، پردیس علوم 25
دانشجویان 2,500,000 ریال 125 یورو
اعضای هیات علمی 3,000,000 ریال 180 یورو
سایرین 5,000,000 ریال 200 یورو
دکتر معصومه ملک، Harald Galatis، دکتر اتابک روحی امینجان
2 زالودرمانی
1399-12-11 16:00-20:00
دانشگاه تهران، پردیس علوم 25
دانشجویان 2,500,000 ریال 125 یورو
اعضای هیات علمی 3,000,000 ریال 180 یورو
سایرین 5,000,000 ریال 200 یورو
دکتر غلامرضا دکتر افشاری، Dr. Maciej Paruzel، دکتر حوریه محمدی کناری
3 ضوابط و مقررات بهداشتی و بسته بندی
1399-12-12 16:00-20:00
دانشگاه تهران، پردیس علوم 25
دانشجویان 1,500,000 ریال 100 یورو
اعضای هیات علمی 2,000,000 ریال 150 یورو
سایرین 3,000,000 ریال 180 یورو
دکتر مهدی شکوری، دکتر عادل حقیقی، دکتر حسین عبدالحی
4 فرآورده‌های زالوی طبی
1399-12-12 16:00-20:00
دانشگاه تهران، پردیس علوم 25
دانشجویان 2,500,000 ریال 125 یورو
اعضای هیات علمی 3,000,000 ریال 180 یورو
سایرین 5,000,000 ریال 200 یورو
دکتر علیرضا ساری، دکتر نسرین معتمد
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.