برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

11 اسفند 1399
16:00-20:00

0

ریال
دانشجویان

2,500,000

ریال

125

یورو
اساتید

3,000,000

ریال

180

یورو
نوع عضویت شماره 2

5,000,000

ریال

200

یورو
دانشگاه تهران، پردیس علوم
ظرفیت: 25
دکتر معصومه ملک، Harald Galatis، دکتر اتابک روحی امینجان
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.