برگزاری مجازی همایش
1399-08-26

به دلیل شیوع کروناویروس، اولین رویداد استارت آپی و دومین همایش بین المللی زالوی طبی بصورت مجازی برگزار خواهد شد.